fredag 17 april 2015

SOM TUNDRAN I NORR...

  DESSA HIGHLAND CATTLE KAN MAN TRÄFFA PÅ ETT STYCKE NORR OM KNÄRED....
 HÄR ANVÄNDS DE SOM NATURVÅRDSARBETARE OCH HÅLLER LANDSKAPET ÖPPET...
 EN ANNORLUNDA PLATS OCH LÄTT ATT NÅ, HALMSTADVÄGEN GÅR RAKT IGENOM...
 KALT O ÖDSLIGT MEN MED LÄMNINGAR FRÅN FÖRR VÄL SYNLIGA....
 PÅ HÖGSTA PUNKTEN FINNS NÅGRA VÄDERBITNA BÄNKAR ATT VILA PÅ...
 MYCKE STIGAR KORS O TVÄRS, LÄTT O PARKERA VID VÄGEN.....
 O MED DESSA DJUR SOM SÄLLSKAP, HELT OFARLIGA SÄGS DET....
 HALLANDSLEDEN PASSERAR OMRÅDET, MED TILLHÖRANDE RASTPLATSER...
 EN SJÖ MED BADPLATS FINNS I SÖDER....
 EN LÄTTILLGÄNGLIG PLATS FÖR EN DAG I NATUREN....


Inga kommentarer: