söndag 25 augusti 2013

DEN LÄTTASTE....

 FJÄRILEN EN MÄRKLIG FLYGARE SOM KAN TUMLA RUNT I LUFTEN OCH PRECIONSLANDA TROTS BLÅST..
 EN MINIVAPOR MED LIKNANDE VINGFORM, LITE VINDKÄNSLIG UTOMHUS MEN FLYGBAR TROTS SIN VIKT PÅ KNAPPT NIO GRAM...
  MINIVAPOR FLYGER VERKLIGEN SAKTA. SPÄNNVIDD 22 CM..
 MEN SERIÖST TILLVERKAD, SERVO OCH ÖVRIG ELEKTRONIK FUNKAR MYCKE BRA...
HELA SATSEN MED LADDARE OCH "SPEKTRUMSÄNDARE" MED MÅNGA FUNKTIONER. TRYCK VÄNSTERSPAKEN I BOTTEN NÄR MAN BINDER. OCH HÖGERSPAKEN = MINDRE UTSLAG O.S.V...

Inga kommentarer: