fredag 8 april 2011

TVÅ YNGLINGAR OCH EN DAM!

FAKTA OM BILDEN FRÅN FLYDDA DAR: STURE, MED DET RUFSIGA HÅRET, VAR REDAKTÖR FÖR MODELLFLYGNYTT I NÄSTAN TVÅ ÅRTIONDEN. HAR BYGGT NY MODELL I VINTER. ---------------------MATS MED DET VÄLKAMMADE HÅRET SES FORTFARANDE PÅ HÖKAFÄLTET VID TJÄNLIG VÄDERLEK, MÄSTERSEGELFLYGARE. ---------------DAMEN DÅ, JO MODELLEN HETER JOHANNA OCH ÄR EN RIKTIG GAMMAL KLASSIKER...........

Inga kommentarer: